2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի, կից տարածքների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները

Մարզ Ուսումնական հաստատությունների շենքերի, կից տարածքների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի մակերեսները, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերին կից տարածքների մակերեսները, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի նկուղային հարկի ընդհանուր մակերեսը, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի նախագծային հզորությունները (աշակերտական տեղերի նախատեսված քանակ)
Ընդամենը պետական ոչ պետական Ընդամենը պետական ոչ պետական Ընդամենը պետական ոչ պետական Ընդամենը պետական ոչ պետական
Երևան262912025324779664320383731856244182129472439465258718117292416172911195
Արագածոտն26920526920501028795102879502259622596035907359070
Արարատ431248431248070912870912802163821638063136631360
Արմավիր4287594237285031122402412138241020040477396638146336962769600
Գեղարքունիք574590574590095049995049903952439524069223692230
Լոռի74267872646816210114143711414370391933919306199561875120
Կոտայք1195587119454710407859197848491070366503665005558255382200
Շիրակ9504519426287823106112110462431487842998429306852669513891280
Սյունիք347963347963084444684444604193041930039213392130
Վայոց Ձոր1110311046606371357778357278500105301053001603315833200
Տավուշ457944457944049666749666703120631206034330343300
Ընդամենը813857680054581331181063818710429410208777799181791118806366438165078613595