2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի, կից տարածքների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները

Մարզ Ուսումնական հաստատությունների շենքերի, կից տարածքների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի մակերեսները, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերին կից տարածքների մակերեսները, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի Նկուղային հարկի ընդհանուր մակերեսը, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի նախագծային հզորությունները (աշակերտական տեղերի նախատեսված քանակ)
ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական
Երևան2055039192021613482317230411546356176685241537233928760918514916446420685
Արագածոտն233053233053087395287395202060120601037477374770
Արարատ363472363472094115094115002361423614063558635580
Արմավիր4897244846935031141378614035861020035065342518146272262122600
Գեղարքունիք534495534495083392383392304063740637069997699970
Լոռի62576460955416210115942911594290453924539206258162461120
Կոտայք111792311168831040102755410264841070376073760705513854938200
Շիրակ493119486480663927890672775367137001113011112336851257501271130
Սյունիք301392301392076304876304804206342063039498394980
Վայոց Ձոր105372105372034605934605901049910499015772157720
Տավուշ197966190116785012959563129578151748151821518203340933309100
Ընդամենը651731963457261715932483057224627169203403623498615007849167655865372322835