2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի, կից տարածքների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները

Մարզ Ուսումնական հաստատությունների շենքերի, կից տարածքների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի մակերեսները, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերին կից տարածքների մակերեսները, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի Նկուղային հարկի ընդհանուր մակերեսը, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի նախագծային հզորությունները (աշակերտական տեղերի նախատեսված քանակ)
Ընդամենը պետական ոչ պետական Ընդամենը պետական ոչ պետական Ընդամենը պետական ոչ պետական Ընդամենը պետական ոչ պետական
Երևան1611968150124211072616508461507114143732252081245587649418042616646113965
Արագածոտն239108239108090174390174302374623746036744367440
Արարատ419748419748075979075979002785127851063413634130
Արմավիր592139587108503114329721427572540036297354838146325162651600
Գեղարքունիք514413514413084618284618203748937489069474694740
Լոռի39716039716001010144101014404465644656061237612370
Կոտայք34791734687710408277628266921070485854858505576255562200
Շիրակ4878554799987857258066825659681470043013429456851655504451210
Սյունիք408620408620083079983079902867828678039965399650
Վայոց Ձոր135279135279034255634255601084810848015900159000
Տավուշ23712023324538754869334799337000152371523703373933579160
Ընդամենը539132752627981285291167039511498493171902568481561105737667156665543116135