2016-2017 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի, կից տարածքների զբաղեցրած մակերեսները և շենքերի նախագծային հզորությունները

Մարզ -
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի մակերեսները, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերին կից տարածքների մակերեսները, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի Նկուղային հարկի ընդհանուր մակերեսը, քառ.մ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի նախագծային հզորությունները (աշակերտական տեղերի նախատեսված քանակ)
Ընդամենը պետական ոչ պետական Ընդամենը պետական ոչ պետական Ընդամենը պետական ոչ պետական Ընդամենը պետական ոչ պետական
Երևան1431317131857511274215600961427182132914374826367722710418394816590518043
Արագածոտն23971223971276803376803322806228063743037430
Արարատ44088044088087396287396224233242336421364213
Արմավիր41296140941135501548541154534132002720527205065330631802150
Գեղարքունիք46754546754588017988017940751407516926869268
Լոռի39602939602999964099964045773457736132061320
Կոտայք35606735499710708046288035581070512975129705541155211200
Շիրակ453251446612663925081522494452137004305742989685190650911995
Սյունիք28542528542580237080237023465234653930139301
Վայոց Ձոր10617710617733556633556610969109692014620146
Տավուշ21296220908738755338205268207000149311493103405533895160
Ընդամենը480232646744501278761161498711457103157884679313672141717268232866078021548