2010-2011 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում երկտարեցիների թվաքանակն ըստ դասարանների

Մարզ Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան00222214712532108000000004326
Արագածոտն0020530020422100000000156
Արարատ0062105203192125000000004215
Արմավիր008450321046042000000003612
Գեղարքունիք00543253436420000000002516
Լոռի0041205264106235000000005018
Կոտայք00422412178116103183000000008434
Շիրակ0031113625116993000000005019
Սյունիք0062103122333100000000189
Վայոց Ձոր0000221100821000000000125
Տավուշ0032313200005100000000146
Ընդամենը0043206830592855267533892900000000389166