2016-2017 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում երկտարեցիների թվաքանակն ըստ դասարանների

Մարզ Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան19616818121510967573127217112417114668
Արագածոտն200011001010101142100010134
Արարատ435210424110472101844271326724
Արմավիր151142310032003032333010314122
Գեղարքունիք642100320000101030204121249
Լոռի13420103723221426132720104102136967653199111
Կոտայք91522142242612199102135251111484431022096
Շիրակ11201313711796421031910000007138
Սյունիք0000113232415022321142543117
Վայոց Ձոր00000000001020101111003092
Տավուշ000020201121414231005000236
Ընդամենը6930119571186986497540663554157229793140163614301218573