Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2009-2010 ուս. տարվա շրջանավարտներ

Մարզ 9-րդ դասարան (հիմնական կրթություն)
Ավարտական վկայական ստացածներ (ընդամենը) Ավարտական վկայական ստացածներ (գերազանց առաջադիմությամբ) Ընդունվել են այլ կրթահաստատություններ Ուսումը կիսատ են թողել Մնացել են 9-րդ դասարանում Դպրոցից հեռացվածներ
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան12662603266301785929856460822202388645290355681949421923
Արագածոտն20589951063240122118220921284721261459514
Արարատ381918971922587338249508205303863551267191248
Արմավիր3944182021245452542915872563312078212541162532923
Գեղարքունիք35681770179892247145156822834096187834132122814
Լոռի3603171818853842101747523164369128634011291138
Կոտայք3673178718867974193786392923471123478541836411328
Շիրակ3891190919825803272535762363406726413633328820
Սյունիք1817943874193107863031401633713241010312
Վայոց Ձոր7663793871206357195831129182211
Տավուշ18138809331247450400178222287211129312
Ընդամենը41614201302148462773314296393564246511014255558703369424220068132
Մարզ 11-րդ դասարան (միջնակարգ կրթություն)
Ավարտական վկայական ստացածներ (ընդամենը) Ավարտական վկայական ստացածներ (գերազանց առաջադիմությամբ) Նախորդ ուստարիներին ամբողջ ուսումնական ծրագիրը յուրացրածներ Լրիվ դասընթացը լսածներ, բայց ավարտական վկայական չստացածներ Ուսումը կիսատ թողած և դպրոցից հեռացածներ Դպրոցից հեռացվածներ
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան10411535250599344964382880150013802811491322471711
Արագածոտն16368278096433311919110011561133
Արարատ334017681572185919457430227293616511532
Արմավիր3405180316022241091156553443115617391394
Գեղարքունիք352118221699423234189990526464144747011741165
Լոռի306316051458984355876461415855134116533
Կոտայք319716861511370176194950490460392118114711
Շիրակ34401760168018799881101562539994653258171257
Սյունիք14077047033714232111071042233
Վայոց Ձոր83041641457342321511110423149211
Տավուշ1537790747362016225110115716532211
Ընդամենը3578718533172542615134912668868460442647563813751225369381622