Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2009-2010 ուս. տարվա շրջանավարտներ

Մարզ 9-րդ դասարան (հիմնական կրթություն)
Ավարտական վկայական ստացածներ (ընդամենը) Ավարտական վկայական ստացածներ (գերազանց առաջադիմությամբ) Ընդունվել են այլ կրթահաստատություններ Ուսումը կիսատ են թողել Մնացել են 9-րդ դասարանում Դպրոցից հեռացվածներ
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան12309588564241756911845454021912349644290354681949391821
Արագածոտն20589951063240122118220921284721261459514
Արարատ381918971922587338249508205303863551267191248
Արմավիր3891179920925452542915702483221997912041162532923
Գեղարքունիք35681770179892247145156822834096187834132122814
Լոռի3603171818853842101747523164369128634011291138
Կոտայք3663178318807974193786392923471123478541836411328
Շիրակ3840188319575373072305682313376525403633328820
Սյունիք1817943874193107863031401633713241010312
Վայոց Ձոր7663793871206357195831129182211
Տավուշ18138809331247450400178222287211129312
Ընդամենը41147199322121562053276292992634204505914145518633369424219767130
Մարզ 11-րդ դասարան (միջնակարգ կրթություն)
Ավարտական վկայական ստացածներ (ընդամենը) Ավարտական վկայական ստացածներ (գերազանց առաջադիմությամբ) Նախորդ ուստարիներին ամբողջ ուսումնական ծրագիրը յուրացրածներ Լրիվ դասընթացը լսածներ, բայց ավարտական վկայական չստացածներ Ուսումը կիսատ թողած և դպրոցից հեռացածներ Դպրոցից հեռացվածներ
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան10021516448579334964372758144513132771481292471711
Արագածոտն16368278096433311919110011561133
Արարատ334017681572185919457430227293616511532
Արմավիր3374178815862241091156553443115617391394
Գեղարքունիք352118221699423234189990526464144747011741165
Լոռի304615951451984355876461415855134116533
Կոտայք319716861511370176194950490460392118114711
Շիրակ33901733165715580751092558534994653258171257
Սյունիք14077047033714232111071042233
Վայոց Ձոր81140740457342321511110423149211
Տավուշ1537790747362016225110115716532211
Ընդամենը3528018284169962582133012528737454541927523803721225369381622