2010-2011 ուս. տարում Պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում աշակերտների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ընդամենը
տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ ընդամենը տղա աղջիկ
Մինչև 6 տարեկան22572050430722572050
6 տարեկան156911301712641046310181695514063
7 տարեկան1679183915723133551065960346211846716154
8 տարեկան18771996142701236612131000327221736015362
9 տարեկան199219961366211786995770312011664914552
10 տարեկան225323596630530858305031274111471312698
11 տարեկան6265839526864665705425313761672214654
12 տարեկան13321185116931068960314765356951905616639
13 տարեկան18571727127371186956854622384972027918218
14 տարեկան21161989124601213948504356379101942618484
15 տարեկան2134204193971075050114767341001654217558
16 տարեկան128015141219213764287501347215278
17 տարեկան և բարձր15331751328415331751
Ընդամենը196271690618864163971732715322171281514582516661166881486220120178412088418623202791880215527166201873620282370892193431177461