2010-2011 ուս. տարում Պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում աշակերտների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ընդամենը
տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ ընդամենը տղա աղջիկ
Մինչև 6 տարեկան22312024425522312024
6 տարեկան153841279812471031304601663113829
7 տարեկան1658181815434131631054952340791814615933
8 տարեկան1861197914043121841192979322381709615142
9 տարեկան197819791344911609981754307501640814342
10 տարեկան222223286563525357514963270801453612544
11 տարեկան6135789423856764495335309651648514480
12 տարեկան13121163115601058359264685352291879816431
13 տարեկան18281714126301177756004571381202005818062
14 տարեկան20701945123271205546854229373111908218229
15 տարեկան2087200891911054149174685334291619517234
16 տարեկան124414761200913607283361325315083
17 տարեկան և բարձր15091725323415091725
Ընդամենը192731664018542161731707515115168631491681576585164861469319837176322062618407200141863415120162461843520017365486190428175058