2010-2011 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանների

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան536475351760812991081141551967582810503
Արագածոտն717147192050293302933
Արարատ4871142693329403294
Արմավիր965277172519613778613839
Գեղարքունիք157132862699371303713
Լոռի1112280442563203999204019
Կոտայք11595241612173295173312
Շիրակ76872801143000884088884176
Սյունիք7780158111537249302493
Վայոց Ձոր325712712336421062121074
Տավուշ552147311316204602046
Ընդամենը325313904354100935681082177273740376102641402