2010-2011 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանների

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան536475351760812991081141551967582810503
Արագածոտն372147195380538
Արարատ411852937890789
Արմավիր90327717611197611258
Գեղարքունիք516212363109101091
Լոռի698251441092202085202105
Կոտայք1009487139163501635
Շիրակ5112501141063881938882026
Սյունիք60415811415118801188
Վայոց Ձոր172127123333212344
Տավուշ41014731246120612
Ընդամենը0531208135390193568108453072021080100922089