2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի ծանրաբեռնվածությունը

Մարզ Ուսումնական հաստատությունների շենքերի ծանրաբեռնվածությունը
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի նախագծային հզորությունները (աշակերտական տեղերի նախատեսված քանակ) Փաստացի հաճախող սովորողների թվաքանակը Ծանրաբեռնվածությունը (փաստացի հաճախող սովորողների թվաքանակը 100 տեղի հաշվով, մարդ)
ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական
Երևան17292416172911195112716106924579265.266.151.7
Արագածոտն3590735907173731737348.448.4
Արարատ6313663136320083200850.750.7
Արմավիր6336962769600339043353137353.553.462.2
Գեղարքունիք6922369223300863008643.543.5
Լոռի619956187512030055299738248.548.468.3
Կոտայք5558255382200335423339914360.360.371.5
Շիրակ52669513891280309163045745958.759.335.9
Սյունիք3921339213165981659842.342.3
Վայոց Ձոր1603315833200664666291741.541.98.5
Տավուշ3433034330161221612247.047.0
Ընդամենը66438165078613595359966353100686654.254.350.5