2016-2017 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերի ծանրաբեռնվածությունը

Մարզ
ընդամենը պետական հաստա-տություններ ոչ պետական հաստա-տություններ ընդամենը պետական հաստա-տություններ ոչ պետական հաստա-տություններ ընդամենը պետական հաստա-տություններ ոչ պետական հաստա-տություններ
Երևան1839481659051804311891211201868941189.11120.268.9
Արագածոտն37430374301710617106171.1171.1
Արարատ64213642133279732797328.0328.0
Արմավիր653306318021503397833506472339.8335.14.7
Գեղարքունիք69268692682869328693286.9286.9
Լոռի61320613202943129431294.3294.3
Կոտայք5541155211200350453497075350.5349.70.8
Շիրակ51906509119953028730030257302.9300.32.6
Սյունիք39301393011637316373163.7163.7
Վայոց Ձոր20146201466313631363.163.1
Տավուշ34055338951601593315815118159.3158.21.2
Ընդամենը6823286607802154836486835705278163648.73570.578.2