2010-2011 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան41434892475510809301555140765306012105039452
Արագածոտն1571103102343662704743591626130429332277
Արարատ62392381803062593873352301201232942825
Արմավիր1291014133444013385194422377204638393271
Գեղարքունիք75582291784143215444292451196437132950
Լոռի123964553614623805484612431214640193444
Կոտայք73553072393542964403802138186433122834
Շիրակ116784292975744626705582387209941763494
Սյունիք118952551952441883132531563129424932025
Վայոց Ձոր453594719470122937195461074815
Տավուշ49341471132101542612121379116020461673
Ընդամենը1361104938012967450536685833492925902224474140235060