2010-2011 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ առարկաների պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Առարկաներ
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Աշխարհագրություն Երգ-երաժշտություն Ֆիզկուլտուրա Կերպարվեստ Նախնական զինվորական պատրաստություն Ռուսաց լեզու և գրականություն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Տեխնոլոգիա Հայոց եկեղեցու պատմություն Դասվար Դաստիարակ Այլ
Երևան12691100453324362608312202518151241956763120304071701697357463
Արագածոտն388325144124100197103681676110121610933141347245219106
Արարատ4213781631261182221325818236106276144204116568580751
Արմավիր477405191145119243136752044911931219718312198665937117
Գեղարքունիք50040518214112122513656203571163411487801868260717103
Լոռի51244021115016127713949218311433452061130172746956194
Կոտայք43436716410912019811069176389829017240131556557511108
Շիրակ51948722416212927115559272341523511983555172876804292
Սյունիք305269140877616582521322696196120161895544416459
Վայոց Ձոր12412057383862422369114386478134727176637
Տավուշ25922910785721407025107197218390281510539339359
Ընդամենը52084525203614911416260814177362248513128735522194336340185782469016241289