2010-2011 ուս. տարում Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Առարկաներ
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Աշխարհագրություն Երգ-երաժշտություն Ֆիզկուլտուրա Կերպարվեստ Նախնական զինվորական պատրաստություն Ռուսաց լեզու և գրականություն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Տեխնոլոգիա Հայոց եկեղեցու պատմություն Դասվար Դաստիարակ Այլ
Երևան12479783863193575162841972691335949762117303201581696322407
Արագածոտն35223296103891327462295332011073214101614401680
Արարատ4183291401221131771055342301275140203913060580744
Արմավիր465364166134115180111724342230619018301607565837103
Գեղարքունիք4692821131131091521055447540337142774137606021479
Լոռի50139518114314921511849542533361991129126726956083
Կոտայք4233031341041171589265422702881654012125615741193
Շիրակ504422189144125207133594232113381953454128806784277
Սյունիք2942001018065116625125240192117161866444416449
Վայոց Ձոր11581453129392523157080478112721175630
Տավուշ250183797765964825201501808828147337339353
Ընդամենը50383769163013701333198811577106284422534822152331325139372968785821098