2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ ուղղվածության

Մարզ Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուղղվածությունը
խոսքի խանգարում (խոսքի ծանր խանգարումներ, հնչյունա-հնչութային և խոսքի ընդհանուր թերզարգացում) ունեցող երեխաների լսողության խանգարում (չլսող խուլ, թույլ լսող և լսողության կորուստ) ունեցող երեխաների տեսողության խանգարում (կույր, թույլ տեսնող, ուշ կուրացած, շլություն) ունեցող երեխաների մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների հենաշար-ժողական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների հոգեբանական զարգացման խնդիրներ (ուսումնական ունակությունների զարգացման յուրահատուկ խանգարումներ) ունեցող երեխաների հակասոցիա-լական վարք դրսևորած երեխաների Ընդամենը
Երևան113610113
Արագածոտն00010001
Արարատ00000000
Արմավիր00020002
Գեղարքունիք00010001
Լոռի00030003
Կոտայք00010001
Շիրակ00020002
Սյունիք10120004
Վայոց Ձոր00000000
Տավուշ00000000
Ընդամենը2141810127