2011-2012 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
Պետական Ոչ պետական Ընդամենը
տղա աղջիկ ընդամենը տղա աղջիկ ընդամենը տղա աղջիկ ընդամենը
Երևան58492545321130242547205846056103956590117629
Արագածոտն10221910919330010221910919330
Արարատ1790216702346040179021670234604
Արմավիր193101708936399170163333194801725236732
Գեղարքունիք1736815767331350173681576733135
Լոռի1691716214331316540105169821625433236
Կոտայք1800616924349309856154181041698035084
Շիրակ175401630033840279234513178191653434353
Սյունիք898687471773308986874717733
Վայոց Ձոր388635027388171633390335187421
Տավուշ868285001718208682850017182
Ընդամենը197310183386380696317625675743200486185953386439