2012-2013 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
Պետական Ոչ պետական Ընդամենը
Ընդամենը Աղջիկ Ընդամենը Աղջիկ Ընդամենը Աղջիկ
Երևան106112516106071269511218354305
Արագածոտն18500858400185008584
Արարատ3285215714003285215714
Արմավիր34945163343501673529516501
Գեղարքունիք3141714908003141714908
Լոռի3162915267104383173315305
Կոտայք3380416387152553395616442
Շիրակ31428150717733793220115450
Սյունիք16985839000169858390
Վայոց Ձոր68763222301569063237
Տավուշ16680828200166808282
Ընդամենը36122817376974803349368708177118