2013-2014 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
Պետական Ոչ պետական Ընդամենը
աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը
Երևան518001069242572579254372112716
Արագածոտն801817373801817373
Արարատ15369320081536932008
Արմավիր15835335311793731601433904
Գեղարքունիք14101300861410130086
Լոռի145962997330821462630055
Կոտայք1598233399581431604033542
Շիրակ14567304572134591478030916
Սյունիք813116598813116598
Վայոց Ձոր3119662991731286646
Տավուշ798216122798216122
Ընդամենը16950035310030616866172561359966