2014-2015 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
Պետական Ոչ պետական Ընդամենը
աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը
Երևան518791079682908643454787114402
Արագածոտն81041748300810417483
Արարատ1535832017001535832017
Արմավիր15376330501933961556933446
Գեղարքունիք1358729301001358729301
Լոռի143422969820621436229760
Կոտայք1606133573551301611633703
Շիրակ14361302051944131455530618
Սյունիք80831645100808316451
Վայոց Ձոր299465180029946518
Տավուշ7806157655095785615860
Ընդամենը16795135202934207530171371359559