2015-2016 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
Պետական Ոչ պետական Ընդամենը
աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը
Երևան532451111662981665656226117822
Արագածոտն80991735500809917355
Արարատ1554032465001554032465
Արմավիր15355333291994021555433731
Գեղարքունիք1343529133001343529133
Լոռի1424929625001424929625
Կոտայք165323465542991657434754
Շիրակ14324302651554051447930670
Սյունիք80051647700800516477
Վայոց Ձոր296763730029676373
Տավուշ77761587468119784415993
Ընդամենը16952735671734457681172972364398