2016-2017 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
Պետական Ոչ պետական Ընդամենը
աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը
Երևան536811120183121689456802118912
Արագածոտն784817106784817106
Արարատ15673327971567332797
Արմավիր15468335062404721570833978
Գեղարքունիք13169286931316928693
Լոռի14176294311417629431
Կոտայք167213497032751675335045
Շիրակ14156300301012571425730287
Սյունիք789816373789816373
Վայոց Ձոր2952631329526313
Տավուշ77071581563118777015933
Ընդամենը16944935705235577816173006364868