2012-2013 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի և պատճառների

Տարիք Դպրոցից դուրս գալու պատճառները
սոցիալ տնտեսական վատ պայմաններ ծնողները թույլ չեն տալիս անկարողություն -լսողական անկարողություն - տեսողական անկարողություն - հենաշարժողական անկարողություն - մտավոր թերզարգացում Բազմահաշմանդամություն Տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ Մահացություն Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
6 տարեկան141271
7 տարեկան85841179
8 տարեկան8621116
9 տարեկան12241132205
10 տարեկան7222112
11 տարեկան1054221168
12 տարեկան322153
13 տարեկան92751132219
14 տարեկան10313411114308
15 տարեկան226301011135717
16 տարեկան5714371312105110229
17 տարեկան5013411511129529
18 տարեկան և բարձր7833281122243213548
Ընդամենը27593182672000329321250298527174