2012-2013 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ դասարանների և ըստ պատճառների

Դասարաններ Դպրոցից դուրս գալու պատճառները
սոցիալ տնտեսական վատ պայմաններ ծնողները թույլ չեն տալիս անկարողություն -լսողական անկարողություն - տեսողական անկարողություն - հենաշարժողական անկարողություն - մտավոր թերզարգացում Բազմահաշմանդամություն Տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ Մահացություն Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
1746300000020000000157
2648200000000000010156
31054100000010000032188
4921000000010000010122
51153000000000000021166
6724200000000000021135
7536400000010000032159
81957200001110000040328
923422120000110010110406217
10471350121000000000504110726
11531247161000101100402010929
12783424130000002211503111351
Ընդամենը27593182672000329321250298527174
Մարզ Դպրոցից դուրս գալու պատճառները
սոցիալ տնտեսական վատ պայմաններ ծնողները թույլ չեն տալիս անկարողություն -լսողական անկարողություն - տեսողական անկարողություն - հենաշարժողական անկարողություն - մտավոր թերզարգացում Բազմահաշմանդամություն Տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ Մահացություն Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան31772000011200000534613
Արագածոտն715410001100000020166
Արարատ42152310000000220000427129
Արմավիր38154719000010000000308934
Գեղարքունիք28103610000000000010306820
Լոռի389196000000001100306116
Կոտայք2715194000000200000305119
Շիրակ2914971000001010240006521
Սյունիք726200000011000032177
Վայոց Ձոր32000000000000002052
Տավուշ25311300000010000011387
Ընդամենը27593182672000329321250298527174
Մարզ Դպրոցից դուրս գալու պատճառները
սոցիալ տնտեսական վատ պայմաններ ծնողները թույլ չեն տալիս անկարողություն -լսողական անկարողություն - տեսողական անկարողություն - հենաշարժողական անկարողություն - մտավոր թերզարգացում Բազմահաշմանդամություն Տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ Մահացություն Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան31772000011200000534613
Արագածոտն715410001100000020166
Արարատ42152310000000220000427129
Արմավիր38154719000010000000308934
Գեղարքունիք28103610000000000010306820
Լոռի389196000000001100306116
Կոտայք2715194000000200000305119
Շիրակ2914971000001010240006521
Սյունիք726200000011000032177
Վայոց Ձոր32000000000000002052
Տավուշ25311300000010000011387
Ընդամենը27593182672000329321250298527174