2012-2013 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մարզերի և ըստ պատճառների

Մարզ Դպրոցից դուրս գալու պատճառները
սոցիալ տնտեսական վատ պայմաններ ծնողները թույլ չեն տալիս անկարողություն -լսողական անկարողություն - տեսողական անկարողություն - հենաշարժողական անկարողություն - մտավոր թերզարգացում Բազմահաշմանդամություն Տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ Մահացություն Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան31772000011200000534613
Արագածոտն715410001100000020166
Արարատ42152310000000220000427129
Արմավիր38154719000010000000308934
Գեղարքունիք28103610000000000010306820
Լոռի389196000000001100306116
Կոտայք2715194000000200000305119
Շիրակ2914971000001010240006521
Սյունիք726200000011000032177
Վայոց Ձոր32000000000000002052
Տավուշ25311300000010000011387
Ընդամենը27593182672000329321250298527174