Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2012-2013 ուս. տարվա շրջանավարտներ (12-րդ դասարան)

Մարզ 12-րդ դասարան (միջնակարգ կրթություն)
Ավարտական փաստաթուղթ ստացածներ, ընդամենը այդ թվում` գերազանցության մեդալով Նախորդ ուսումնական տարիներին որևէ քննություն(ներ) չհանձնելու պատճառով ավարտական փաստաթուղթ չստացածներ Ընդունվել են ՄՄՈՒՀ կամ ԲՈՒՀ
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան759239463646122705214212445924901969
Արագածոտն1411764647241113532387204183
Արարատ2535139611391385927989637352
Արմավիր25181253126541310191074640434
Գեղարքունիք25051408109798494910010906571335
Լոռի22451172107312964657940391091666425
Կոտայք23831303108010647071049587462
Շիրակ27351460127541221911561100678422
Սյունիք14217976241569312904543361
Վայոց Ձոր664328336000000285141144
Տավուշ1379753626000514804499305
Ընդամենը27388145801280845623721915355981304876565392