Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2012-2013 ուս. տարվա շրջանավարտներ (12-րդ դասարան)

Մարզ 12-րդ դասարան (միջնակարգ կրթություն)
Ավարտական փաստաթուղթ ստացածներ, ընդամենը այդ թվում` գերազանցության մեդալով Նախորդ ուսումնական տարիներին որևէ քննություն(ներ) չհանձնելու պատճառով ավարտական փաստաթուղթ չստացածներ Ընդունվել են ՄՄՈՒՀ կամ ԲՈՒՀ
ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա ընդամենը աղջիկ տղա
Երևան702436653359116655111110407322881785
Արագածոտն1411764647241113532387204183
Արարատ2535139611391385927989637352
Արմավիր24961241125541310191059632427
Գեղարքունիք25051408109798494910010906571335
Լոռի22251166105912964657940391075661414
Կոտայք23751299107610647071044584460
Շիրակ26881437125141221911561077665412
Սյունիք14217976241569312904543361
Վայոց Ձոր655322333000000278137141
Տավուշ1379753626000514804499305
Ընդամենը26714142481246645023221815054961259674215175