2015-2016 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի
Ընդհանուր Մասնագիտացված Հատուկ Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան107839553219181124140901111666656117822
Արագածոտն1730900046017355017355
Արարատ324650000032465032465
Արմավիր331304020019903332940233731
Գեղարքունիք2909500038029133029133
Լոռի2920102600164029625029625
Կոտայք34324992870440346559934754
Շիրակ298633682803712203026540530670
Սյունիք16281000196016477016477
Վայոց Ձոր637300000637306373
Տավուշ1587411900001587411915993
Ընդամենը351754652027451161221803567177681364398