2016-2017 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի
Ընդհանուր Մասնագիտացված Հատուկ Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան108642687319472114291120186894118912
Արագածոտն17064421710617106
Արարատ327973279732797
Արմավիր331384723683350647233978
Գեղարքունիք28652412869328693
Լոռի289853151312943129431
Կոտայք346297530239349707535045
Շիրակ296152572991163003025730287
Սյունիք162721011637316373
Վայոց Ձոր631363136313
Տավուշ158151181581511815933
Ընդամենը3519227795286321226703570527816364868