2013-2014 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակն ըստ ուսուցանվող օտար լեզուների (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Ուսուցանվող լեզուներ
Ռուսերեն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ
պետական, ընդամենը աղջիկ ոչ պետական, ընդամենը աղջիկ պետական, ընդամենը աղջիկ ոչ պետական, ընդամենը աղջիկ պետական, ընդամենը աղջիկ ոչ պետական, ընդամենը աղջիկ պետական, ընդամենը աղջիկ ոչ պետական, ընդամենը աղջիկ պետական, ընդամենը աղջիկ ոչ պետական, ընդամենը աղջիկ
Երևան8696441728459420207068534176397617131360866033341631809830557280431419823813
Արագածոտն138806370008886411500253911380095845800154572300
Արարատ2214010518001380465960023571111003908183100190194300
Արմավիր27008126962291071935990971969121981001003719171800135463200
Գեղարքունիք21430996500111395134008644290072403349001718900
Լոռի2492712097722519198938372259274420021931078000000
Կոտայք2528712097126511593476361094541021987002113986001326300
Շիրակ2382211340280136157837609215103282613163417377917470000251115
Սյունիք1316564340088924360001701803001403641001918700
Վայոց Ձոր5431252284365716828451724800927437000000
Տավուշ12185593900803939310025741246008023830059630100
Ընդամենը27623913170653092343195376937194576198134213163243681802885113458557280102044820289128