2014-2015 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակն ըստ ուսուցանվող օտար լեզուների (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Ուսուցանվող լեզուներ
Ռուսերեն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ
պետական, ընդամենը աղջիկ ոչ պետական, ընդամենը աղջիկ պետական աղջիկ ոչ պետական, ընդամենը աղջիկ պետական աղջիկ ոչ պետական, ընդամենը աղջիկ պետական աղջիկ ոչ պետական, ընդամենը աղջիկ պետական աղջիկ ոչ պետական, ընդամենը աղջիկ
Երևան8443940388486221376777032411431918951313963586062961857890614310658131408021
Արագածոտն14152648000889041150018758290010104900055422500
Արարատ2332811104001478870280025911265003697175500175888000
Արմավիր267751233900194588951002396109200377017550081336400
Գեղարքունիք22239102210011552528700992489007401337600693300
Լոռի24322117164916186218965491610264810020991003000000
Կոտայք258951219811950181408651106455106247300162375900683200
Շիրակ23578111782441111592476172049329741386301438281800000000
Սյունիք1299663370089064412001694816001387611000000
Վայոց Ձոր5254239700358414980051723400864405000000
Տավուշ1215259319550812139799550263312920011825900063232100
Ընդամենը275130130289536923641957549291447732099349431671563631028718134346143101047549958021