2015-2016 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակն ըստ ուսուցանվող օտար լեզուների (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Ուսուցանվող լեզուներ
Ռուսերեն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ
պետական, ընդամենը աղջիկ ոչ պետական, ընդամենը աղջիկ պետական, ընդամենը աղջիկ ոչ պետական, ընդամենը աղջիկ պետական, ընդամենը աղջիկ ոչ պետական, ընդամենը աղջիկ պետական, ընդամենը աղջիկ ոչ պետական, ընդամենը աղջիկ պետական, ընդամենը աղջիկ ոչ պետական, ընդամենը աղջիկ
Երևան9568145762548724457630836616471120561519872735072422011968709356771336893615
Արագածոտն15070697800993546020024601095009084260070330300
Արարատ2548912201001621777720029011422003893184800128465300
Արմավիր29523136442781382139098942441192607117700421119690031614300
Գեղարքունիք2276610549001161753660011285500071583305000000
Լոռի2620712644002039698730011585650021611052000000
Կոտայք2904213854994220693993899425974287700175582200652800
Շիրակ26149125382811101718982562379332261535311338281800001286100
Սյունիք1427369790098424863001806858001425653000000
Վայոց Ձոր5754266300397218060061030200915421000000
Տավուշ133936634119688738428511968295714720012926510084241800
Ընդամենը3033471444466264280321629710327154102378400251912653825529557139157093561105152953615