2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում վերապատրաստված ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մարզերի

Մարզ Վերապատրաստված ուսուցիչների թվաքանակ
Վերապատրաստված ուսուցիչներ Վերջին 5 տարում վերապատ-րաստված ուսուցիչներ Նախորդ ուսումնական տարում վերապատրաստված ուսուցիչներ, ընդամենը նրանցից` երբևիցե չեն վերապատրաստվել նրանցից` ունեն ոչ ավել, քան մեկ տարվա մանկավարժական աշխատանքային ստաժ Նախատեսվում է վերապատրաստել այս ուսումնական տարում, ընդամենը նրանցից` երբևիցե չեն վերապատրաստվել նրանցից` ունեն ոչ ավել, քան մեկ տարվա մանկավարժական աշխատանքային ստաժ
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան71656677619358202130179121452011384334917918221665400335
Արագածոտն17721410160513076754544353491781164434424332151106
Արարատ223920051849165569451553448464491184193368555
Արմավիր25572201220218998536767286461871643532562483180150
Գեղարքունիք26302137222017638446186024941279721186275219273
Լոռի28252509236021057025367526851531212825615525157127
Կոտայք22892032201417937916295965161401053125535444151100
Շիրակ2616229522881981773632682599106712920615509126101
Սյունիք169214121395114955142653243411493272338431712599
Վայոց Ձոր698550576452289199198158604515151771414030
Տավուշ15581330132511184803733943411269423182962308963
Ընդամենը280412455824027210428782684975986717163912893552976476550315961239