2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում վերապատրաստված ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մարզերի

Մարզ Վերապատրաստված ուսուցիչներ
Վերապատրաստված ուսուցիչներ Վերջին 5 տարում վերապատ-րաստված ուսուցիչներ Նախորդ ուսումնական տարում վերապատրաստված ուսուցիչներ, ընդամենը նրանցից՝ երբևիցե չեն վերապատրաստվել նրանցից՝ ունեն ոչ ավել, քան մեկ տարվա մանկավարժական աշխատանքային ստաժ Նախատեսվում է վերապատրաստել այս ուսումնական տարում, ընդամենը նրանցից՝ երբևիցե չեն վերապատրաստվել նրանցից՝ ունեն ոչ ավել, քան մեկ տարվա մանկավարժական աշխատանքային ստաժ
ընդամենը կանայք ընդամենը ընդամենը ընդամենը ընդամենը ընդամենը ընդամենը ընդամենը ընդամենը ընդամենը ընդամենը ընդամենը ընդամենը ընդամենը ընդամենը
Երևան7839728470406553189016273913231211011094974376326143122
Արագածոտն2331183321881729368272129863123243192101722617
Արարատ505523014890214739031712097494128223898764937
Արմավիր299025862687235348037516614534283372991721435246
Գեղարքունիք30242442291723697666011057918163552735645108
Լոռի295525542742241541831620214130243853251721315429
Կոտայք26922358248321804333601411113120358296118953224
Շիրակ293025502616227447738817213834273773091441164337
Սյունիք1935160116821395344255109882419241197111863526
Վայոց Ձոր849656811622145107493721161249835281211
Տավուշ1651138215071249262196128103171524319784691814
Ընդամենը3425127547315632528659734814171213484103304039339814671187474371