2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում վերապատրաստված ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մարզերի

Մարզ Վերապատրաստված ուսուցիչների թվաքանակ
Վերապատրաստված ուսուցիչներ Վերջին 5 տարում վերապատ-րաստված ուսուցիչներ Նախորդ ուսումնական տարում վերապատրաստված ուսուցիչներ, ընդամենը նրանցից` երբևիցե չեն վերապատրաստվել նրանցից` ունեն ոչ ավել, քան մեկ տարվա մանկավարժական աշխատանքային ստաժ Նախատեսվում է վերապատրաստել այս ուսումնական տարում, ընդամենը նրանցից` երբևիցե չեն վերապատրաստվել նրանցից` ունեն ոչ ավել, քան մեկ տարվա մանկավարժական աշխատանքային ստաժ
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան66636249576254571816153519121812356310585314821378284236
Արագածոտն17721410160513076754544353491781164434424332151106
Արարատ223920051849165569451553448464491184193368555
Արմավիր25292181216318668316607156341841613229554476180150
Գեղարքունիք26302137222017638446186024941279721186275219273
Լոռի28122497235120966955297526851531212724610521157127
Կոտայք22862029201117907786175965161401053125535444151100
Շիրակ258522652269196375161267559210167292061250612398
Սյունիք169214121395114955142653243411493272338431712599
Վայոց Ձոր694548572450289199198158604515151771414030
Տավուշ15581330132511184803733943411269423182962308963
Ընդամենը274602406323522206148404653873456499160312583182676120520214771137