2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում վերապատրաստված ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մարզերի

Մարզ Վերապատրաստված ուսուցիչներ
Վերապատրաստված ուսուցիչներ Վերջին 5 տարում վերապատ-րաստված ուսուցիչներ Նախորդ ուսումնական տարում վերապատրաստված ուսուցիչներ, ընդամենը նրանցից՝ երբևիցե չեն վերապատրաստվել նրանցից՝ ունեն ոչ ավել, քան մեկ տարվա մանկավարժական աշխատանքային ստաժ Նախատեսվում է վերապատրաստել այս ուսումնական տարում, ընդամենը նրանցից՝ երբևիցե չեն վերապատրաստվել նրանցից՝ ունեն ոչ ավել, քան մեկ տարվա մանկավարժական աշխատանքային ստաժ
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան73136825657061441635140835829272617646872832468979
Արագածոտն2331183321881729368272129863123243192101722617
Արարատ505523014890214739031712097494128223898764937
Արմավիր292725412651232447236916314334283372991721435246
Գեղարքունիք30242442291723697666011057918163552735645108
Լոռի295525542742241541831620214130243853251721315429
Կոտայք26822349247321714313581411113120358296118953224
Շիրակ291625372603226147538617213834273672991351074236
Սյունիք1935160116821395344255109882419241197111863526
Վայոց Ձոր849656811622145107493721161249835281211
Տավուշ1620136014761227245182128103171521217584691513
Ընդամենը3360726999310032480456894571167613153612903668307913651098416326