2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ատեստավորված և տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թվաքանակը

Մարզ Ատեստավորված եւ որակավորման տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թվաքանակը՝ ըստ աստիճանների
Ատեստավորված ուսուցիչներ առաջին երկրորդ երրորդ չորրորդ Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան5718550534313431
Արագածոտն809698106106
Արարատ97289716161616
Արմավիր149713734444
Գեղարքունիք11489527777
Լոռի136512671111
Կոտայք108210013333
Շիրակ116010420000
Սյունիք7076051111
Վայոց Ձոր5394482121
Տավուշ6355541111
Ընդամենը156321434279710000007971