2013-2014 ուս. տարում Ուսուցիչների քանակական շարժը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Ուսուցիչների քանակական շարժը
Նախորդ ուս.տարում աշխատանքի ընդունված ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը նրանցից երբևիցե չեն աշխատել որպես ուսուցիչ Հաշվետու ուս.տարում աշխատանքի ընդունված ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը նրանցից երբևիցե չեն աշխատել որպես ուսուցիչ Հաշվետու ուս.տարում աշխատանքից դուրս եկած ուսուցիչների թվաքանակ, ընդամենը ազատվել են աշխատանքից ցածր որակավորման պատճառով ազատվել են աշխատանքից հաստիքային կրճատումների հետևանքով անցել են այլ աշխատանքի մեկնել են Հայաստանից այլ պատճառներով
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան81167221818863051219916258948776454228823710086158131
Արագածոտն1058351406957393387655397171021165546
Արարատ9280504082684535101652133312020165738
Արմավիր148112706013396704914110932362534268369
Գեղարքունիք110875141523931239567211513271917113927
Լոռի1561246751114895032138110111815412540337568
Կոտայք117915039816438321541091312422234226854
Շիրակ147128544794763828132107111211413047375446
Սյունիք1279763451048553441117686554318134130
Վայոց Ձոր352624163528161339299811169632118
Տավուշ6549413372534937816054201521124233
Ընդամենը1913154973960014661167628488166812842721132116614455358275693560