2014-2015 ուս. տարում Ուսուցիչների քանակական շարժը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Քանակական շարժը
Նախորդ ուս.տարում աշխատանքի ընդունված ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը նրանցից երբևիցե չեն աշխատել որպես ուսուցիչ Հաշվետու ուս.տարում աշխատանքի ընդունված ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը նրանցից երբևիցե չեն աշխատել որպես ուսուցիչ Հաշվետու ուս.տարում աշխատանքից դուրս եկած ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը այդ թվում` ազատվել են աշխատանքից ցածր որակավորման պատճառով այդ թվում` ազատվել են աշխատանքից հաստիքային կրճատումների հետևանքով այդ թվում` անցել են այլ աշխատանքի այդ թվում` մեկնել են Հայաստանից այդ թվում` այլ պատճառներով
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան6665732422076175042191806034952124192992509279187160
Արագածոտն115865841624936278566101221724174233
Արարատ10186453788755244119931054422925186154
Արմավիր132977658114946151113851132322546374736
Գեղարքունիք10581413071562821104840075352341354640
Լոռի16212467481127849341491100086533450378370
Կոտայք8970393111688533615411432106503034276250
Շիրակ130108483511292473817413410111142304032117101
Սյունիք128101493999804837112792155594119154437
Վայոց Ձոր3426131035281916463200211410542012
Տավուշ947244377054342985620011221418115342
Ընդամենը1756142472257314961198646513174413541157760670503394312762635