2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների քանակական շարժը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Քանակական շարժը
Նախորդ ուս.տարում աշխատանքի ընդունված ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը նրանցից երբևիցե չեն աշխատել որպես ուսուցիչ Հաշվետու ուս.տարում աշխատանքի ընդունված ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը նրանցից երբևիցե չեն աշխատել որպես ուսուցիչ Հաշվետու ուս.տարում աշխատանքից դուրս եկած ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը այդ թվում` ազատվել են աշխատանքից ցածր որակավորման պատճառով այդ թվում` ազատվել են աշխատանքից հաստիքային կրճատումների հետևանքով այդ թվում` անցել են այլ աշխատանքի այդ թվում` մեկնել են Հայաստանից այդ թվում` այլ պատճառներով
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան7315912802247146082912286315232132213032468677208178
Արագածոտն1431104640826438306750620016917152824
Արարատ14512266529273594896670044362418133826
Արմավիր146116846812610768561391151066382440385447
Գեղարքունիք896938276250231910182221615181130263528
Լոռի16512685641118142311731291187553741276857
Կոտայք175139725790794135153116001612463329226249
Շիրակ19515910076115964436159123001212422739326652
Սյունիք104844231836542321311034453463120155650
Վայոց Ձոր4431272325219838270000201563129
Տավուշ8870544456472015109852111271712106756
Ընդամենը202516178947061556129167753817971420181110081647474338278694576