2013-2014 ուս. տարում Ուսուցիչների քանակական շարժը Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Ուսուցիչների քանակական շարժը
Նախորդ ուս.տարում աշխատանքի ընդունված ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը նրանցից երբևիցե չեն աշխատել որպես ուսուցիչ Հաշվետու ուս.տարում աշխատանքի ընդունված ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը նրանցից երբևիցե չեն աշխատել որպես ուսուցիչ Հաշվետու ուս.տարում աշխատանքից դուրս եկած ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը ազատվել են աշխատանքից ցածր որակավորման պատճառով ազատվել են աշխատանքից հաստիքային կրճատումների հետևանքով անցել են այլ աշխատանքի մեկնել են Հայաստանից այլ պատճառներով
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան5044161521303382781221024183466541391811477968147123
Արագածոտն1058351406957393387655397171021165546
Արարատ9280504082684535101652133312020165738
Արմավիր133109685812189664713710532352432248268
Գեղարքունիք110875141523931239567211513271917113927
Լոռի1541226751109855032138110111815392340337467
Կոտայք116905039765934281501051312412134226551
Շիրակ115984841857034251301051211392845355244
Սյունիք1279763451048553441117686554318134130
Վայոց Ձոր352624163427161338299811169532118
Տավուշ6549413372534937816054201521124233
Ընդամենը155612576655341142910539419148611332519128113501359332253675545