2014-2015 ուս. տարում Ուսուցիչների քանակական շարժը Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Քանակական շարժը
Նախորդ ուս.տարում աշխատանքի ընդունված ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը նրանցից երբևիցե չեն աշխատել որպես ուսուցիչ Հաշվետու ուս.տարում աշխատանքի ընդունված ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը նրանցից երբևիցե չեն աշխատել որպես ուսուցիչ Հաշվետու ուս.տարում աշխատանքից դուրս եկած ուսուցիչների թվաքանակը, ընդամենը այդ թվում` ազատվել են աշխատանքից ցածր որակավորման պատճառով այդ թվում` ազատվել են աշխատանքից հաստիքային կրճատումների հետևանքով այդ թվում` անցել են այլ աշխատանքի այդ թվում` մեկնել են Հայաստանից այդ թվում` այլ պատճառներով
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան4073541721513773061431174403690024192171828272140122
Արագածոտն115865841624936278566101221724174233
Արարատ10186453788755244119931054422925186154
Արմավիր123937054103855848109821132292345364736
Գեղարքունիք10581413071562821104840075352341354640
Լոռի16012267481077449341491100086513250378269
Կոտայք8465393111284533615111132106482834276149
Շիրակ1068746331038343341651311011113725383011296
Սյունիք128101493999804837112792155594119154437
Վայոց Ձոր3426131035281916463200211410542012
Տավուշ776444376350342985620011201418115342
Ընդամենը14401165644511122097056344315651219947760574424381302708590