2013-2014 ուս. տարում Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակը
Կենսաթոշակային տարիքի, ընդամենը պետական ոչ պետական 1 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը, ընդամենը պետական ոչ պետական 2 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը, ընդամենը պետական ոչ պետական
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան624489571452533721718819416823203082622832412521
Արագածոտն11178111784838483851405140
Արարատ1711371711377155715583668366
Արմավիր1281001219476756274621082698269
Գեղարքունիք2101372101376652665289648964
Լոռի846484646857685791809180
Կոտայք16913116913171567156140118140118
Շիրակ14511713510810967606558229180897822
Սյունիք10669106695848584870537053
Վայոց Ձոր5633553311612161221132113
Տավուշ1361081361085648564852455245
Ընդամենը194014631869141171528136767876542622107889010518672723