2014-2015 ուս. տարում Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիք
Կենսաթոշակային տարիքի 1 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը 2 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը
ընդամենը կանայք պետական, ընդամենը կանայք ոչ պետական, ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք պետական, ընդամենը կանայք ոչ պետական, ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք պետական, ընդամենը կանայք ոչ պետական, ընդամենը կանայք
Երևան700559641522593729024926322727222222082021892019
Արագածոտն13891138910057445744003527352700
Արարատ1811431811430080678067009586958600
Արմավիր12391119904185738573007258705721
Գեղարքունիք2341522341520062396239006042604200
Լոռի856285620070587058006863686300
Կոտայք2261762261760074617461006860686000
Շիրակ887785743384768375117772767111
Սյունիք12185121850058475847006658665800
Վայոց Ձոր442944290020142014001710171000
Տավուշ12996127952152435243004538453800
Ընդամենը2069156120011519684293277190474828238257228027012321