2015-2016 ուս. տարում Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիք
Կենսաթոշակային տարիքի 1 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը 2 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը
ընդամենը կանայք պետական, ընդամենը կանայք ոչ պետական, ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք պետական, ընդամենը կանայք ոչ պետական, ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք պետական, ընդամենը կանայք ոչ պետական, ընդամենը կանայք
Երևան78964372059869451861641761571072292112131961615
Արագածոտն13894138940039313931005040504000
Արարատ2101712101710078677867009276927600
Արմավիր1601231561224184718169329774947232
Գեղարքունիք2311452311450053385338006339633900
Լոռի886788670066606660006651665100
Կոտայք2361852351841173617361007867786700
Շիրակ1008995855477717771006052605200
Սյունիք12889128890052485248006053605300
Վայոց Ձոր4226422600177177002017201700
Տավուշ12799125982151415141003833383300
Ընդամենը224917312168167981527766597636501398537138346961917