2016-2017 ուս. տարում Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիք
Կենսաթոշակային տարիքի 1 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը 2 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը
ընդամենը կանայք պետական, ընդամենը կանայք ոչ պետական, ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք պետական, ընդամենը կանայք ոչ պետական, ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք պետական, ընդամենը կանայք ոչ պետական, ընդամենը կանայք
Երևան807642730592775020018418517115132622332442181815
Արագածոտն1381001381005139513948474847
Արարատ2391972391978674867468636863
Արմավիր1621261541228499789676329579927732
Գեղարքունիք2771732771736845684552415241
Լոռի10387103876656665674637463
Կոտայք2291662291668065806576677667
Շիրակ143127135119886358635896849684
Սյունիք1341011341015953595368586858
Վայոց Ձոր392639262416241620162016
Տավուշ132101130100214538453851455145
Ընդամենը2403184623081783956384170682369118159107968897792117