2013-2014 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան7666645720239423804608921543041069245792112716
Արագածոտն387610931240417373017373
Արարատ665616582369432008032008
Արմավիր94982477170213863733353137333904
Գեղարքունիք138604526752122830086030086
Լոռի1221432946701379582299738230055
Կոտայք141394561527141721433339914333542
Շիրակ151113729571729146194593045745930916
Սյունիք1551672396902016598016598
Վայոց Ձոր17948941720437376629176646
Տավուշ49781332224958816122016122
Ընդամենը168015217045743576440432860815285853613531006866359966