2014-2015 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան0080788339181425611190964784845701079686434114402
Արագածոտն004027092500012531017483017483
Արարատ0072770104700023693032017032017
Արմավիր0097720209601620210203963305039633446
Գեղարքունիք137070940185900020211029301029301
Լոռի001184102639028001493862296986229760
Կոտայք001513004407000140361303357313033703
Շիրակ1401109602339020480147084133020541330618
Սյունիք2005464015580009409016451016451
Վայոց Ձոր00192208120184036000651806518
Տավուշ0049619511180238094480157659515860
Ընդամենը171015937243436942561410296415144255713520297530359559